Lakásfelújítás kivitelezés

Teljes lakásfelújítás

A lakásfelújítás nem a kivitelező kiválasztásával kezdődik ugyan, de a tervezéskor nagyban a segítségünkre lehet.

A lakásfelújítás tervezése az igény és a lehetőségek egybevetésével a leg optimálisabb megoldás kiválasztása. Ebbe a munkába célszerű a felújítási munkálatokban járatos építőipari kivitelező bevonása. Igaz, ebben a lakásfelújítás tervezésben a kivitelezőnek olyan költségei merülnek föl, amelyek megtérülése legalább is kétséges. Mi lehet az optimális megoldás a felek részére?

Kérjünk a lakásfelújításra előzetes árajánlatot.

A lakás méreteinek megadásával és az igényeink felvázolásával, akár helyszíni felmérés nélkül, kérjünk előzetes árajánlatot néhány kivitelezőtől. Az árajánlatok alapján már tudunk választani, és a kiválasztott lakásfelújítás kivitelezőt már felkérhetjük a felújítási terv közös továbbgondolására.

A kiválasztott vállalkozás a megrendelés reményében már szívesen segít a részletek kidolgozásában, a költségek felülvizsgálatában. A közösen kidolgozott megoldásokat már könnyebb terv szerint megvalósítani.

Anyagbeszerzés a felújításhoz

A lakásfelújítás alkalmával beépítésre kerülő, de a megrendelő által beszerzendő csempék, szaniterek, tapéták, burkolat mennyiségének meghatározásában, a jobb beszerzési forrás felkutatásában is sokat segíthet a kivitelező. Sőt, esetenként még a szállításban is segíthet. A kivitelező által beszerzendő anyagok beszerzéséről, szállításáról egyértelműen a vállalkozó gondoskodik.

Kivitelezési ütemterv.

A részletes kivitelezési és elszámolási ütemterv a lakásfelújítások esetében is népszerű. Népszerű, mert a lakástulajdonos is könnyen áttekintheti milyen munkafolyamatok, mikor következnek, illetve mikor milyen költségek kifizetésére kell készülnie. A lakásfelújítás kivitelezők többsége már nem vonakodik az ütemterv elkészítésétől.

A kész lakás átadása.

A lakásfelújítás az átadás-átvétellel fejeződik be. Általában javasolt egy előzetes átadást betervezni, amikor az apróbb esztétikai hibákat közösen fölírja a megrendelő és a kivitelező. Így a végleges átadás után már nem maradnak elvégzendő munkák.